Η μουσική εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που τα παιδιά χρειάζονται για την επιτυχή πορεία τους στη ζωή. Η αυτοσυγκράτηση, η υπομονή, η ευαισθησία, ο συντονισμός κι η ικανότητα συγκέντρωσης και απομνημόνευσης ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό χάριν στην επαφή με τη μουσική.

Πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει ότι η ενασχόληση με τη μουσική κι ειδικότερα η εκμάθηση πιάνου από προσχολική ηλικία, αναπτύσσουν μέρη του εγκεφάλου που βελτιώνουν τις επιδόσεις του παιδιού σε θετικές επιστήμες όπως είναι τα μαθηματικά και η φυσική, νοητικά παιγνίδια όπως το σκάκι και διάφορες άλλες πτυχές της μηχανολογίας! Έχει επίσης αποδειχθεί ότι όλα τα παιδιά γεννιούνται με μουσικές ικανότητες.

Σε ηλικία 2 μόλις μηνών αναγνωρίζουν μελωδίες και συχνότητες ενώ μέχρι την ηλικία των 4 μηνών μπορούν να ταυτίσουν ρυθμό. Όσο όμως μεγαλώνει ένα παιδί χωρίς να εξασκεί τις μουσικές του ικανότητες, αυτές περιορίζονται κι ίσως ακόμη και να χαθούν για πάντα. Η απόκτηση και χρήση ενός πιάνου, αποτελεί το πρώτο βήμα προς την ενίσχυση και ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων!