Ο ήχος είναι μία οργανωμένη κίνηση μορίων που προκαλείται από ένα σώμα το οποίο πάλλεται εντός κάποιου υλικού, είτε αυτό είναι νερό, αέρας, ή οτιδήποτε άλλο. Ο ήχος λοιπόν, είναι το αποτέλεσμα της παλινδρομικής κίνησης που δημιουργεί ένα σώμα με την ταχύτητα της κίνησης του. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ένα κύμα χωρίς τη μετάδοση του οποίου ο ήχος θα ήταν αδύνατο να δημιουργηθεί.

Το ανθρώπινο αυτί είναι ένα “μηχανολογικό” αριστούργημα. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνει κι επεξεργάζεται τα ηχητικά κύματα είναι μοναδικός. Έχει τη δυνατότητα να ακούσει ήχους που εκπέμπονται μεταξύ 20Hz και 20,000Hz (το Hertz είναι η μονάδα μέτρησης του ήχου και πρόκειται ουσιαστικά για τις δονήσεις ανά δευτερόλεπτο που δημιουργεί η ηχητική πηγή).

Οι συχνότητες του μοντέρνου πιάνου κυμαίνονται από 27½Hz για τη πρώτη νότα (Λα) έως 4,186Hz για τη τελευταία (Ντο). Αυτό επιτυγχάνεται με το ανάλογο μήκος και διαμέτρημα των χορδών. Ο Πυθαγόρας επεσήμανε ότι τα μήκη των χορδών μπορούν να εκφραστούν σαν λόγοι ακεραίων αριθμών, καθορίζοντας τις αναλογίες όλων των διαστημάτων! Οι μελέτες του Πυθαγόρα εφαρμόζονται μέχρι ακόμη και σήμερα στη κατασκευή και το χόρδισμα ενός πιάνου!