βραβεία

μας προτιμούν, μας εκτιμούν και μας βραβεύουν!

Η Kyriakides Piano Gallery διατηρεί το καλύτερο όνομα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δραστηριότητες της, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός των στελεχών της, το επίπεδο των εργασιών της και η συνεργασία της με τα μεγαλύτερα ονόματα του πλανήτη (εταιρείες, καλλιτέχνες, τεχνικούς, σχολές κ.ά.) έχουν αναγνωριστεί διεθνώς.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας έχει προσκληθεί να μιλήσει σε διεθνή σεμινάρια αναλύοντας το “μοντέλο” επιτυχίας της εταιρείας ενώ οι ίδιοι οι συνεργάτες μας, μας έχουν κατ’ επανάληψη επαινέσει.

Η Steinway & Sons μας έχει απονείμει το “Βραβείο Πωλήσεων Boston” για τις πωλήσεις μας που μας έχουν κατατάξει στην 1η θέση παγκόσμια, ενώ μας έχει απονείμει και ειδικό Βραβείο για την πολιτιστική μας συνεισφορά στα δρώμενα της Κύπρου κατατάσσοντας μας μεταξύ των καλύτερων αντιπροσωπειών της στον κόσμο!

Πρώτους στον κόσμο μας έχει κατατάξει και η Gebrüder Perzina απονέμοντας μας το ανάλογο Βραβείο Πωλήσεων, ενώ διάφοροι Φορείς, Οργανισμοί, Σχολεία ή/και Σύνδεσμοι έχουν αναγνωρίσει την προσφορά και τη συμβολή μας στον Πολιτισμό και την Παιδεία του τόπου.